מודל תכנית נח"ם נותן מענה ישובי כולל לבני נוער חרדיים בגילאי 13-18, בעיר קיימות שתי תוכניות: האחת ייעודית לנערות והשנייה לנערים.

תכנית נח"ם בנים
נותנת מענה לנערים חרדים מנותקים .כל העובדים בצוות מגיעים מהמגזר החרדי -שני עובדים סוציאליים ושני מדריכים, שנותנים מענה של טיפול פרטני וקבוצתי, מרחבים פתוחים ברחוב,סדנאות תעסוקה והעשרה, סדנאות להורים, ליווי מול מסגרות לימוד ומענה לצרכים ספציפיים.

העבודה נעשית בשיתוף פעולה עם רבני הקהילה ומסגרות הלימוד של הנערים.

תכנית נח"ם בנות
נותנת מענה לנערות חרדיות מנותקות.כל העובדות בצוות מגיעות מהמגזר החרדי - שתי עובדות סוציאליות ושתי מדריכות שנותנות מענה של טיפול פרטני וקבוצתי,מרחבים פתוחים ברחוב, סדנאות תעסוקה והעשרה, סדנאות להורים, ליווי מול מסגרות לימוד ומענה לצרכים ספציפיים.

העבודה נעשית בשיתוף פעולה עם רבני הקהילה ומסגרות הלימוד של הנערות.

לפניות:
דנה דביר-פרלשטיין : [email protected]