מנהל הרווחה והשירותים החברתיים בית שמש מוביל תהליכים מקצועיים, לשיפור רווחתם של תושבי העיר בית שמש הזקוקים לכך, ברמת הפרט, המשפחה והקהילה, בהתאם למדיניות משרד הרווחה והשירותים החברתיים ועל פי חזון העיריה.
כל השירותים ניתנים על ידי עובדים סוציאליים מקצועיים ומומחים בתחומם, הפועלים בהתאם לכללי האתיקה המקצועית ושמירת סודיות. כל זאת במטרה להביא לשינוי חיובי בחייהם של מקבלי השירות, על ידי שיטות מקצועיות שונות הכוללות הכוונה, תיווך, ייעוץ וטיפול.

המנהל מקדם ומפתח שירותי רווחה בעיר, המותאמים לצורכי אוכלוסיות נזקקות מגוונות, כגון: משפחות העוני והדרה, משבר הגירה, קשיי תעסוקה, בעלי מוגבלויות, משפחות עם קשיים בגידול וחינוך ילדיהם, אלימות במשפחה, התמכרויות ועוד. כמו כן, מינהל הרווחה והשירותים החברתיים פועל ליצור שיח משותף עם תושבי העיר ונציגי החברה האזרחית, מתוך היכרותם את הקהילות השונות בעיר בית שמש, לטובת פיתוח שירותים חברתיים המיועדים לכלל תושבי העיר.

הפנייה למנהל היא ביוזמה אישית של התושב. במקרים מסוימים, בהם האוכלוסייה נחשבת על פי חוק כחסרת ישע כגון: קטינים, אנשים הלוקים במגבלות שכליות/נפשיות, היוזמה לפנייה נעשית גם על ידי גורמים שונים במשפחה ובקהילה, כגון: בתי ספר, קופות חולים ועוד.
ליבת העבודה במינהל הינה עבודת העובד הסוציאלי המשפחתי אשר מנהל את הטיפול במשפחה ואת הקשר עם  שירותים שונים בקהילה.
העובד הסוציאלי אחראי לכל סוגי ההתערבויות במשפחה, בעזרת מערך שירותים וסיוע הניתן בתוך המנהל או על ידי שירותים אחרים בקהילה.
שירותי האגף ניתנים בהתאם לחוקים ותקנות משרד הרווחה ובהתאם לאפשרות התקציבית.

לצורך מתן הסיוע, על הפונה למחלקה לשירותים חברתיים לעמוד בשני קריטריונים:

  • נזקקות - קיומו של קושי מוכח על פי התע"ס - "תקנון העבודה הסוציאלית" אשר נקבע על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
  • זכאות - הזכאות נקבעת לפי "מבחני הכנסה", תוך דרישת השתתפות חלקית בעלות השירותים שיינתנו.