היחידה מטפלת באנשים עם מוגבלויות, מגיל לידה עד זקנה ובבני משפחותיהם.העבודה עם אדם עם מוגבלות מאופיינת בהתייחסות ספציפית לאדם ולצרכיו, אך רואה את המשפחה כמערכת הוליסטית,העובד הסוציאלי מלווה את המשפחה בהתמודדויות היום יומיות, בתקופות מעברים במעגלי החיים ובמתן רצף שירותים שנותן מענה לאדם ומשפחתו:
הליכי אבחון, השמה של תינוקות ופעוטות במעונות יום שיקומיים, מתן סייעות במעונות יום רגילים, שילוב ילדים במסגרות הארכות יום, שילוב בנופשונים, שיקום תעסוקתי, שילוב במסגרות חוץ ביתיות ועוד.מלבד טיפול ייעודי באוכלוסיות עם מוגבלויות, היחידה אמונה על כלל ההתערבויות המתקיימות במשפחה בהתאם לצורך.

תוכניות ומסגרות לאנשים עם מוגבלות