מנהלי עמותות וארגוני התנדבות המעונינים לבטח את התמנדבים שלהם לפי חוק  פרק י"ג "תגמולים למתנדבים" לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה – 1995 (פרק ט2 לחוק בנוסחו הקודם), לפיו מבוטחים מתנדבים מן הסוג הנ"ל בדומה לביטוח החל על תאונות עבודה), נדרשים למלא את הטופס המצורף.
שימו לב: רק מנהלי עמותות התנדבות רשאים למלא את הטופס עבור המתנדבים שלהם.   
https://forms.office.com/r/fuuFe2bD7h
לפרטים נוספים ניתן לפנות לטליה כהן, רכזת התנדבות במייל: [email protected]