בנק הזמן הינו פרויקט קהילתי המעודד יחסי גומלין בין תושבים בקהילה ומהווה תשתית ליצירת קהילה מגובשת של שווים בין שווים נותנים ומקבלים.

הרעיון בבסיס הפרויקט הוא ש"זמן שווה זמן". שעה של נתינה בתחום מסוים,

מזכה את הנותן בשעה של קבלה בתחום אחר, אותו הוא בוחר ממאגר היכולות שנצברו בקהילה. 

בבנק הזמן הזמן של כולם שווה- כל אחד הוא גם נותן וגם מקבל.

כל שירות מתומחר לפי משך הזמן הנדרש לספקו ולא לפי הערך שלו בשוק הכלכלי.

המיזם הנעשה בשת"פ מנהל הרווחה והשירותים החברתיים ורשת מרכזים קהילתיים בית שמש.

לפרטים נוספים: [email protected]