ביטוח בריאות ממלכתי

כל תושב מדינת ישראל זכאי :

 • לשירותי בריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
 • להירשם כחבר בקופת חולים אחת לפי בחירתו, ללא כל תנאים או מגבלות.
 • לקבל, באמצעות קופת החולים שהוא חבר בה, את מלוא השירותים הכלולים בסל שירותי הבריאות, לפי שיקול דעת רפואי, באיכות סבירה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר מביתו.
 • לקבל את שירותי הבריאות מתוך שמירה על כבודו, פרטיותו ועל סודיות רפואית.
 • לעבור מקופת חולים אחת לאחרת.
 • כל מבוטח זכאי לבחור בנותני שירותים כגון : רופאים, מטפלים, בתי חולים ומכונים מתוך רשימה של נותני שירותים שקופת החולים שהוא חבר בה קשורה עמם ובהתאם להסדרי הבחירה בנותני שירותים שהקופה מפרסמת מפעם לפעם.
 • לדעת אילו הם בתי החולים, המכונים ושאר נותני השירותים שהקופה קשורה עמם, ומהם הסדרי הבחירה של הקופה שהוא חבר בה.
 • לעיין בתקנון קופת החולים ולקבל מקופת החולים עותק של התקנון.
 • לקבל מכל קופת חולים מידע מלא בדבר הסדרי התשלומים הנהוגים בה בעבור שירותי בריאות וכן את תכניות הקופה לשירותי בריאות נוספים (שב"ן).
 • כל מבוטח זכאי לפנות בתלונה לממונה על פניות הציבור במוסד הרפואי שטיפל בו, לאחראי לבירור תלונות חברים בקופת החולים שהוא מבוטח בה או לנציב הקבילות לעניין חוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאות.
 • כל מבוטח רשאי לפנות בתובענה לבית הדין האזורי לעבודה, בנושא תביעות כלפי קופת החולים בה הוא מבוטח.
 • אדם הזקוק למימון טיפול או תרופה, שאינם נכללים בסל הבריאות, יכול לפנות אל ועדת החריגים של קופת החולים המבטחת, בבקשה לאשר את הטיפול.

נכות וגמלאות:

ילדים המאובחנים עם הפרעת קשב וריכוז קשה, הדורשת תרופות מעבר לריטלין וניתנה לגביהם המלצה על הצורך בהשגחה, עשויים להיות זכאים לגמלת ילד נכה והטבות נלוות. לפרטים נוספים, ראו גמלת ילד נכה לילד עם הפרעת קשב וריכוז קשה (ADHD).

נכות לבוגרים

במסגרת בחינת זכאותם לקצבת נכות כללית, עשויים להיקבע לאנשים עם הפרעת קשב וריכוז אחוזי נכות רפואית.

חשוב לדעת

ישנן זכויות שונות הניתנות בגין נכות רפואית, גם למי שלא נמצאו זכאים לקצבת נכות.  (ראו בגב הקלסר מקור לעזרה).

הקלות להורים

הורים לילד עם הפרעת קשב וריכוז, הלומד במסגרת החינוך המיוחד, זכאים לקבל שתי נקודות זיכוי שנתיות ממס הכנסה. הורים לאדם עם מוגבלות, זכאים להיעדר מעבודתם עד 18 ימים בשנה, לצורך מתן סיוע אישי לילדם, במידה שסיוע זה מחייב את היעדרותם ממקום העבודה.

זכויות לבעלי לקויות למידה נמצא גם בתחומים הבאים:

 • חינוך- התאמות בבחינות הבגרות .
 • התאמות במבחן הפסיכומטרי.
 • התאמות בלימודים על תיכוניים- בחירת תיכון מתאים.
 • סטודנטים- מי שנקבעו להם לפחות 20% נכות רפואית, עשויים להיות זכאים לסיוע כספי בזמן הלימודים.
 • נהיגה- בחינה בתיאוריה בע"פ.
 • צבא- התאמות לבעלי לקויות למידה במבחנים בלשכות הגיוס של צה"ל.
 • תעסוקה- שיקום מקצועי - מי שנקבעו להם לפחות 20% נכות.
 • התאמות במבחני הסמכה לעריכת דין ולראיית חשבון.