המוקד העירוני 106 עומד לשירותכם 24/7 ומהווה כתובת מרכזית לפניות של תושבי העיר, בעלי העסקים והבאים בשעריה. במוקד העירוני מוסרים מידע ומקבלים פניות בנושאים שונים ומגוונים. פניות התושבים מועברות כקריאות שירות לגורמי המקצוע הרלוונטיים בעירייה. פניות אלו מטופלות על פי לוחות הזמנים שנקבעו במסגרת אמנת השירות ועל פי דחיפותם. המוקד העירוני משמש כמרכז שליטה ובקרה למצלמות המותקנות ברחבי העיר.

לפניות:
בשעות 08:00 בבוקר ועד 16:00 אחה"צ ניתן לפנות ל:
טל' – 073-3501343
מייל - [email protected]

ליצירת קשר עם המוקד העירוני דרך אתר העירייה:
https://betshemesh.muni.il/moked/