תפקידם של העובדים הסוציאליים לחוק הגנה על חוסים הוא להגן על מי שאינם מסוגלים לדאוג לצרכי חייהם בעצמם 

אזרחים ותיקים, קטינים, חולי נפש או חסרי ישע – מפני התעללות, הזנחה והזנחה עצמית באמצעות שימוש בחוקי הגנה.

העובדים הסוציאליים לחוק הגנה על חוסים הם בעלי הסמכות המקצועית לטיפול באזרחים ותיקים ובחוסים במטרה להגן עליהם מפני התעללות ו,ניצול