ילדים ובני נוער הם העתיד שלנו. הדרך בה הם גדלים ומתפתחים מעצבת את אישיותם הבוגרת. בישראל חיים מעל ל- 2 מיליון ילדים, מתוכם 330,000 ילדים ובני נוער מצויים במצבי סיכון ומצוקה, כאשר חלק ממצבי הסיכון באים לביטוי בניתוק ממסגרות נורמטיביות. לכל ילד ונער הנמצאים במצוקה או סיכון, ניתן מענה שנקבע עבורו באופן אישי באמצעות תכנית טיפול השוקלת את הנתונים ומציעה סיוע מתאים כשהכול נעשה בשיתוף פעולה מלא עם ההורים.

חוק נוער

עבודת היחידה לחוק נוער, מתמקדת במקרים מורכבים של משפחות ונוער במצבי סיכון. בשלב הראשון נעשים מאמצים רבים לגייס את המשפחות לתוכניות טיפוליות. העיר בית שמש מאופיינת בקהילה חרדית גדולה ולכן יש צורך בהתאמה תרבותית של המענים הטיפוליים לאוכלוסיית היעד. כמו כן, נעשית עבודה סמכותית מול הורים ונערים שמטרתה לוודא שהקטין משולב בתוכנית טיפולית מתאימה למצבו. לעיתים נעשית פניה לבית משפט שלום לנוער, שהינו בית משפט טיפולי, על מנת לבקש להורות על תוכניות טיפוליות לקטינים. בית המשפט הופך לשותף בתוכנית הטיפולית שנקבעת לקטין, ובצורה זו ניתן להכיל את התוכנית המתאימה עבור הקטין.
ליחידה לחוק הנוער, מגיעים דיווחים אודות ילדים במצבי סיכון, הדיווחים נבדקים על ידי עובדי היחידה ועובדי המשפחות. חלק מהדיווחים נפתחים לתיקים טיפוליים באגף ונבנית תוכנית טיפולית מתאימה לכל מצב. היחידה לחוק נוער עובדת בצורה שוטפת מול צוותי המשפחות האזוריים וצוות נוער.

מסגרות לילדים במצבי סיכון בקהילה

כלל מקבלי השירות המופנים למסגרות הטיפול נדרשים לעבור החלטה של ועדות תכנון טיפול והערכה במחלקות לשירותים חברתיים.