מעון יום שיקומי מספק מענה לפעוטות מעוכבי התפתחות ולבני משפחותיהם.
מעונות היום מיועדים לפעוטות בני חצי שנה עד שלוש שנים, המקבלים גמלת ילד נכה וזקוקים לטיפולים התפתחותיים של מקצועות הפרא-רפואיים,או לפעוטות בני חצי שנה עד שלוש שנים שמתקיים לגביהם אחד מאלה:

  • ועדת אבחון מצאה שיש להם מוגבלות שכלית התפתחותית
  • הוכרו על-ידי השירות לטיפול באוכלוסייה עם אוטיזם
  • ועדה (המוסמכת על-ידי שר הרווחה והשירותים החברתיים ושר הבריאות) קבעה כי עקב מוגבלותם הרבה ונסיבותיהם המשפחתיות נדרשת השמתם במעון יום שיקומי, כדי למנוע פגיעה משמעותית בהתפתחותם
  • נקבע כי יש להם פגיעה נוירולוגית המתבטאת במוגבלות מוטורית קשה בשתי גפיים לפחות משך קבלת השירות - השהות במעון היא מגיל קליטת הפעוט/ה ועד סיום שנתון גיל שלוש,אישור שילוב במעון יום שיקומי מזכה בהסעת הפעוט/ה מהבית למעון ובחזרה.השירות כרוך בהשתתפות עצמית.
  • נקבע על-ידי מכון מוכר להתפתחות הילד כי יש להם עיכוב התפתחותי ניכר (ממוצע תפקוד כללי ברמה של DQ55 ומטה. ראו גם פרטים לגבי גמלת ילד נכה לתינוקות ופעוטות עם רמת תפקוד נמוכה)
  • נקבע על-ידי גורם שהוסמך לכך, כי יש להם מגבלת ראייה בשתי העיניים ונדרשת השמתם במעון יום שיקומי
  • נקבע על-ידי גורם שהוסמך לכך, כי יש להם מגבלת שמיעה בשתי האוזניים ונדרשת השמתם במעון יום שיקומי