תוכנית מעטפת - זוהי תוכנית ליווי משפחתית מקיפה ועוטפת לנוער עובר חוק.במסגרתה צוות ליווי משפחתי (צל"ם) מגיע לבית המשפחה אחת לשבוע.

הצוות ביחד עם המשפחה בונה תוכנית כמענה לצרכי הנער/ה.

מטרת התוכנית היא בניית תוכנית טיפול ושיקום עוטפת עבור הנער/ה עובר/ת החוק בביתו/ה,

במטרה להשאירו/ה עם משפחתו/ה ולסייע לו/ה להשתלב באורח חיים נורמטיבי.

התוכנית מיועדת לבני נוער המטופלים בשירות המבחן בגילאי 12-21 שמטופלים בשירות מבחן המופנים על ידי המשטרה כחשודים

בביצוע עבירה או שנמצאו אשמים בבית משפט והוטל עליהם צו טיפול.

 הפניה דרך שירות מבחן.

 השירות ללא עלות.