אוכלוסיית היעד, ילדים בעלי בעיות רגשיות או התנהגויות, הורים שאינם יכולים בשלב זה להעניק לילדיהם להתפתחות תקינה, אך הצוות המקצועי מאמין ביכולתו לכולל שינוי בתפקוד ההורי.מטרת התוכנית צמצום מצבי סיכון של ילדים או מניעתם, באמצעות חיזוק כוחות המשפחה, שיקום היחסים בין הורים לילדים, שיפור תפקוד ההורים בכל הקשור לטיפול בילד ולהתייחסות אליו, סיוע בשמירת שלמות המשפחה בד בבד עם הבטחת ההתפתחות התקינה של הילד, סיפוק מערך חלופות להורים לטיפול ולהתייחסות לילדים, שימנע הזנחה והתעללות. מסגרת הטיפול שעה שבועית למשך שנה או שנה וחצי.במקרים חריגים ניתן להאריך את הטיפול עד שנתיים.
המרכז מפעיל שתי תוכניות טיפוליות:

  • נתיבים להורות לגיל הרך" – מודל טיפולי לילדים והורים בגילאי לידה על 6 שנים."
  • הורים ילדים לגיל היסודי" -  מודל טיפולי לילדים והורים בגילאי 6-12 שנים."
  • אחד מהורי הפעוט אינו מתפקד כראוי
  • הפעוט מעוכב התפתחות.

משך קבלת השירות - הזכות למעון תקפה לשנת לימודים. ההורה או העובד/ת הסוציאלי/ת של המשפחה צריכים לפנות בכל שנה לוועדת חוק פעוטות בסיכון, במנהל הרווחה והשירותים החברתיים. הדיונים אמורים להתקיים לפני חודש פברואר (התינוק מוכר לקראת הרשמה למעונות).
עלות – כרוך בהשתתפות עצמית.
פרטים נוספים על שכר הלימוד במעונות היום ובמשפחתונים: שכר לימוד במעונות יום ובמשפחתונים שבפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.