המרכז מיועד למשפחות בהם יש אדם עם מוגבלות מגיל לידה ועד גיל 25.שירות זה מהווה מסגרת המעניקה מענה קהילתי רחב, קבוצות, פעילויות הפגה, מיצוי זכויות הרצאות ועוד,למשפחות המתמודדות עם גידול של ילד עם מוגבלות פיזית, עיוורים ולקויי ראייה, חירשים ולקויי שמיעה, ומוגבלות שכלית התפתחותית,רצף האוטיזם. השירות הניתן במרכז משלים את עבודת המחלקה לשירותים חברתיים ומטרתו לסייע למשפחות המתמודדות עם גידול ילד עם מוגבלות במגוון תחומים. הפעילות במרכזים נעשית בשותפות עם מנהיגות הורים שהוכשרה לכך ועם בעלי עניין נוספים בקהילה לקידום רווחתן של המשפחות

המרכז מתמקד בהפעלת תוכניות ושירותים שונים:

  • מרכז מיצוי זכויות - ליווי המשפחה על ידי עובדת סוציאלית
  • הקמה והפעלה של קבוצות תמיכה, סדנאות קצרות טווח וקבוצות ייחודיות לבני המשפחה מתן מידע והנגשתו
  • פיתוח ועבודה עם קבוצת מנהיגות והורים פעילים
  • ארגון פעילויות פנאי והפגה למשפחו 
  • ניהול מתנדבים
  • פיתוח והפצת מערך הסברה ושינוי עמדות בקרב אנשי מקצוע ובקהילה הרחבה
  • השתלבות במערך החירום היישובי