מרכז עד"י היא מסגרת טיפולית יומית לנערות מבתים חרדיים בגילאי 14-18 אשר נמצאות על רצף מצבי הסיכון. הנערות שמופנות למרכז הן נערות מנותקות ממסגרת לימודים או עבודה, אשר רוצות להישאר במסגרת המשפחה או הקהילה. המרכז מהווה מרכז יום המציע מעטפת טיפולית- חינוכית לצורך חיזוק הכוחות, היכולות והמשאבים האישיים והמשפחתיים של הנערות המבקרות בו ומניעת הוצאתן מן הבית. המסגרת כוללת לימודי היל"ה בשעות הבוקר, פעילויות העשרה, פעילויות פסיכו- חינוכיות וטיפוליות העשרה, פעילות קבוצתית וטיפול פרטני בשעות אחה"צ. המסגרת פועלת חמישה ימים בשבוע מהשעה 9:00 עד 17:00. הצוות כולל הן צוות טיפולי והן צוות חינוכי.

לפניות:
דודי –  [email protected]