מרכז קשר הורים-ילדים הוא מסגרת אזורית מוגנת, תומכת ומקצועית לקיום מפגשים בין הורים לילדיהם -במצבים של קונפליקטים במשפחה על רקע של פירוד, גירושין או במצבים של אלימות וסיכון.מרכז קשר מאפשר מפגש בין הורים לילדיהם שאינם יכולים להיפגש מחוץ למרכז, על פי צו בית דין. 
מרכז הקשר פועל בהתאם להחלטות הגורם המפנה( עוס משפחה,עוס לחוק) .

השירות :
מטרת מרכז הקשר היא שימור והבניה מחדש של קשר בין הורים לילדיהם שאינם גרים יחד, במצבי פרידה, גירושין, נתק ממושך או עזיבת הילדים את ביתם (למקלט אומנה) ולסייע למשפחות להגיע להסדרי ראייה עצמאיים וקבועים בקהילה.כמו כן, המטרה היא הגנה על ילדים הנמצאים בסיכון במפגש עם אחד מהוריהם או עם שניהם.

למי השירות מיועד :
מרכז הקשר מיועדים לילדים ומשפחותיהם שבהתאם להחלטת בית משפט ו/או המלצת גורם מקצועי צריכים לקיים הסדרי קשר לצורכי טיפול ו/או הגנה.

משך קבלת השירות :
עד ששה חודשים עם אופציה להארכה באישור ועדת הארכה שמתכנסת במרכז הקשר עם גורמי מקצוע מהמחלקה לשירותים חברתיים וממרכז הקשר.

השתתפות עצמית :
אינו כרוך בהשתתפות עצמית.

איך לממש את השירות:

  • עם קבלת החלטה שיפוטית, הגורם המפנה במחלקה לשירותים חברתיים שולח טופס הפניה למרכז הקשר ובו פרטי התקשרות עם המשפחה.
  • מרכז הקשר יוצר קשר עם המשפחה לתיאום מועד לפגישת אינטק והתחלת הליווי.

עלות השירות
אינו כרוך בהשתתפות עצמית

פרטים נוספים:

  • מסגרות אזוריות מוגנות תומכות ומקצועיות לקיום מפגשים בין הורים לילדיהם במצבים של קונפליקטים במשפחה על רקע פירוד, גירושין או במצבים של אלימות וסיכון. 
  • מרכז הקשר נועדו לבנייה ולהבניה מחדש של הקשר בין הורים לילדיהם במקביל לטיפול הישיר הניתן ע"י גורמים מטפלים אחרים בקהילה (עו"ס לסדרי דין, עו"ס לחוק הנוער, מנחת אומנה וכד'). 
  • המטרה היא לבנות, במידת האפשר, תוכנית התערבות שתאפשר מעבר הדרגתי מהסדרי ראיה במסגרת מוגנת להסדרי ראיה עצמאים וקבועים בקהילה, ללא פיקוח. 
  • כל המשפחות מגיעות למרכז הקשר מתוקף החלטה של ערכאה שיפוטית. 
  • קיימים שישים ושישה מרכזי קשר אזוריים ברחבי הארץ המופעלים באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות.

שעות פעילות המרכז:
יום ראשון: 09:00-18:00.
יום שני: 13:00-18:00.
יום שלישי: 09:00-16:00.
יום רביעי: 13:00-18:00.

ריכוז הטפסים והקישורים