מטרת היחידה לטיפול במשפחה היא לתת שירות סוציאלי למשפחות, לילדים ולנוער ברחבי העיר בית שמש. העובדים מלווים הורים לילדים, הנמצאים על רצף של סיכון ובונים תוכניות טיפול לפרט ולמשפחה הנותנות מענה לצרכיהם. ההתערבויות כוללות: מיצוי זכויות, שיקום תעסוקתי, הגנה על אוכלוסיות בסיכון והתערבויות לאור החוק, תיווך לשירותי טיפול, תהליכי אבחון,  טיפול  והעצמה.  לצד הטיפול ישנם תהליכי פיתוח של שירותים ומענים החסרים בקהילה.

תוכניות ומסגרות למשפחות במצבי סיכון

כלל מקבלי השירות המופנים למסגרות הטיפול נדרשים לעבור החלטה של ועדות תכנון טיפול והערכה במחלקות לשירותים חברתיים