ניידת רחוב בהפעלתה של עמותת עלם היא ניידת לאיתור וליווי נערים ונערות במצבי סיכון , הפועלת בזירות קבועות בעיר.

צוות הניידת מספק מענים מידיים בשטח למתבגרים וצעירים במצבי סיכון , מצוקה וניתוק.

הצוות יוצא למרחבים בעיר בין השעות 21:00-01:00 ומאתר בני נוער הזקוקים לסיוע בשעת משבר ותיווך לשירותים הקיימים בקהילה.

ביום שני וביום חמישי נמצא הצוות בפארק ערוגות, .

העמותה פועלת בשיתוף פעולה עם גורמים עירוניים ובמימון תכנית 360 , לטובת מתן טיפול הוליסטי לנער ולנערה.

כיום פועלים שלושה מרחבים בעיר:

· מרחב לנערים חרדים ברמת בית שמש

· מרחב לנערות חרדיות ברמה ופעילות בסמינרים

· בקרוב יפתח מרחב לנוער מהמגזר הכללי בפארק הגפן.

 לפניות:

 דודי גינתי –  [email protected]