תיקון חוק ההסדרים - שיפורים ותוספות בקצבאות ביטוח לאומי החל מחודש ינואר 2017

  • מקבלי הבטחת הכנסה

הוגדל סכום ההכנסה מעבודה שיכולים מקבלי הקצבאות להרוויח ולהמשיך לקבל השלמת הכנסה מלאה/חלקית, כך שסכום הקצבה יחד עם השכר מעבודה יהיה בגובה שכר המינימום לפחות (כ-5,000 ₪)  כך שכדאי  לכם מאוד לצאת לעבוד!

  • מקבלי קצבאות זקנה ושאירים

יוגדלו סכומי הקצבות בהתאם לתוספת וותק, כלומר : קצבת הזקנה - תחושב לפי שנות הביטוח שצבר מקבל הקצבה. קצבת שאירים - תחושב לפי תקופות הביטוח שצבר המנוח בטרם פטירתו. 

  • נכה הזכאי לקצבת נכות כללית

רשאי לקבל קצבה חודשית נוספת (קח"ן) אם נקבעה לו דרגת אי-כושר מלאה ונכותו נקבעה ל-40% לפחות. בנוסף, תגדל הקצבה החודשית הנוספת  לפי שעור הנכות הרפואית.  

  • מענק עבודה - מס הכנסה שלילי

מענק עבודה הוא תוספת הכנסה המשולמת על ידי רשות המסים ישירות לחשבונות הבנק של בעלי הכנסות נמוכות, העומדים בקריטריונים הקבועים בחוק.

כיצד מגישים את הבקשה?

  • מצטיידים בתעודת זהות וצ'ק, או אישור רשמי מהבנק המעיד על ניהול חשבון בנק על שם המבקש/ת אליו הוא/היא מעוניינ/ת שיועבר המענק.
  • פונים לסניף הדואר לא יאוחר מ- 30/09/2018.

שימו לב!!

1 . גובה המענק נקבע לפי שכר הברוטו הממוצע של העובדים והכנסות נוספות שלהם או של בני זוגם (אם ישנם).

2 . עובד שהוא הורה עצמאי (הורה יחיד), שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו, זכאי למענק עבודה מוגדל בשיעור של 150%.

3 . הגשת הבקשה איננה כרוכה בתשלום.

4 . אין אפשרות להגיש את הבקשה עבור אדם אחר.

5 . מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, יכולים להגיש כיום תביעה מקוונת באתר רשות המסים.

תיאום מס הכנסה לשנת 2018:

מי שהכנסתו נובעת ממספר מקורות, רשאי לערוך תיאום מס ובכך להימנע מתשלום מס עודף במשך שנת המס.