תוכנית 'נושמים לרווחה' מכוונת לקידום מצבן של משפחות החיות בעוני ובהדרה באמצעות התערבות בגישה של עבודה סוציאלית ייעודית לאנשים החיים במצב של עוני ומערך מענים כוללני. התוכנית מיועדת למשפחות שמתמודדות עם מכשולים רבים, מיעוט הזדמנויות לשנות את מצבם וקושי במיצוי זכויות ובשימוש במשאבי הקהילה והממסד.

מטרות התוכנית:

  • שיפור המצב הכלכלי של משפחות החיות בעוני ובהדרה (הרחקה חברתית) והעלאת העצמאות ביכולת לספק את הצרכים הבסיסיים
  • הגדלת ההזדמנויות של המשפחה להגיע למגוון שירותים, מצבים ופעולות בחברה שעשויים לקדם א מצבם החברתי-כלכלי (לדוגמה רמת בתי ספר נמוכה בישוב או העדר מסגרות להכשרה מקצועית, קושי לקבל משכנתא או הלוואה בריבית נמוכה, העדר תחבורה ציבורית ועוד)
  • העשרת הידע והמוניטין המגדירים את מעמד המשפחה ("הון סימבולי")
  • יצירת תחושת רווחה אישית ומשפחתית.
  • משך קבלת השירות – שנתיים.
  • עלות התוכנית – ללא השתתפות עצמית.