תכנית המלווה מלשב"ים וחיילים המתמודדים עם מצבי סיכון אישיים או משפחתיים.
בנוסף מלווה התכנית גם צעירים המוגדרים כמשתמטים או עריקים .

התוכנית מיועדת להכין וללוות מלש"בים(מועמד לשירות בטחון) ,חיילים וחיילות המתמודדים עם מצבי סיכון ומשבר, לשירות משמעותי ולשילוב מייטבי בחברה.התוכנית מציעה מענה מותאם ומקיף משלב טרום השירות למכלול הצרכים והאתגרים בשירות הצבאי ובחיים האזרחיים.(כגון:מיצוי זכויות, קשר עם מפקדים,תנאי שירות, תווך עם גורמי צבא,ועוד.) מטרת התוכנית היא ליווי פרטני של מלש"בים,חיילים וחיילות משלב צו ראשון ועד חצי שנה לאחר השחרור.התוכנית מיועדת לנוער וצעירים מרגע קבלת צו ראשון ועד חצי שנה לאחר השחרור.
ליווי למלשב"ים מאפשר:

 • הכנה להליכים צבאיים, קשר מול גורמי צבא, התמודדות עם חסמים והערכות משפחתית לגיוס.
 • ליווי תמיכה וסיוע לחיילים במצבי סיכון במהלך השירות הצבאי.
 • ליווי וייעוץ לאנשי מקצוע ולמסגרות / תוכניות המלוות צעירים וצעירות בשלבים השונים של ההכנה לשירות ובמהלך השירות הצבאי.

מטרות התוכנית הן:
הגדלת שיעורי הגיוס של בני נוער במצבי סיכון לצה"ל. סיוע בשילוב שירות צבאי איכותי ומיטבי וסיום שרות תקין וכן הסדרת מעמד. בנוסף,סיוע לחיילים לקראת השחרור מהצבא  לפתיחת אופק תעסוקתי ושילוב מיטבי בחברה ובקהילה.

למי השירות מיועד :
התוכנית מיועדת לנוער וצעירים במצבי סיכון מרגע קבלת צו ראשון ועד חצי שנה לאחר השחרור.

עבור מלש"בים: קיימות 6 מכינות ניצו"ץ ברחבי הארץ שמטרתם להכין את המלש"בים לשירות משמעותי:

 • הכנה לשירות משמעותי בצבא או בשירות אזרחי-לאומי.
 • פיתוח ושיפור חוסן נפשי.
 • חיזוק מנהיגות פנימית.
 • פיתוח מסוגלות אישית ותעסוקתית.
 • הגברת מעורבות חברתית והקהילתית.
 • יצירת הזדמנות למוביליות חברתית.

לפרטים נוספים: לחצו כאן >>

עבור עריקים ומשתמטים: ישנו מענה ב "בית הדין המשלב" אשר מסייע לחיילים/ות שערקו משירות על רקע סוציאלי או אישי : "בית הדין המשלב" פועל במטרה לאפשר לחיילים אשר היו בעריקות ארוכה (מעל 100 יום) ומתקשים להשתלב במסגרת הצבאית, לחזור לשירות צבאי מלא, ללא רישום פלילי וללא עונש מאסר. צוות בית הדין פועל בשיתוף ובהסכמה, תוך שיח שוטף בין הגורמים השונים. התהליך מתבסס על התייחסות למצבם של החיילים בצורה הוליסטית ומתוך הקשר, תוך מתן דגש על היבטים משפחתיים, קהילתיים וחברתיים, ועל כן משתדל לתת מענה על כל אלה. תכנית השילוב נבנית על ידי קצינת השילוב ועו"ס בית הדין המשלב, עבור כל משתתף עם כניסתו לתכנית, בשיתוף עם גורמי גחל"ת, גורמי הפיקוד ביחידה והגורם הטיפולי ברשות. על הנושאים הצבאיים אמונים גורמי הפיקוד ביחידה בה משרת החייל בתכלול קצינת השילוב, הנושאים האזרחיים נמצאים באחריות הרשות המקומית בה מתגורר החייל, בתכלול עו"ס "בית הדין המשלב." 

משך קבלת השירות :
החל בקבלת צו ראשון ועד סיום השירות.

השתתפות עצמית :
אינו כרוך בהשתתפות עצמית

איך לממש את השירות:
יש למלא  טופס הפניה>> ולשלחו למייל:
[email protected]

פרטים נוספים:
התוכנית כוללת את המרכיבים הבאים:

 • ליווי אישי למועמד לשירות צבאי ,לחייל וכן לצעירים משתמטים ועריקים תוכנית המותאמת מטרום השירות הצבאי עד סיומו, כולל סיוע במציאת עבודה מותאמת לתנאי השירות.
 • ליווי פיזי אל מול המערכות השונות כגון: לשכת גיוס.
 • עזרה במיצוי זכויות - סיוע בהבנת הזכויות המגיעות לחייל ומשפחתו וקבלתן מהמערכות השונות.
 • סיוע משפטי של משרד המשפטים - חשיפת החיילים והנגשתם לפרויקט משרד המשפטים, הנותן מענה וסיוע לחיילים הנמצאים בחובות ועוד.

מטרת התוכנית אינה החלפת המערכת הצבאית, אלא מתן מענה לצרכיו/ה של החייל/ת על מנת שיוכל/תוכל להמשיך לשרת בצבא ולספק מענה משלים בקהילה.
תוכנית זו היא חלק מתכנית יתד לצעירות וצעירים במצבי סיכון. התוכנית ממוקדת לענייני צבא אך מציעה סיוע וליווי גם בתחומי חיים שונים של הצעירים: התנהלות כלכלית, סיוע משפטי, מיצוי זכויות וליווי פרטני רגשי.

לבירורים ופניות ניתן לפנות לנורית, עו"ס מרכזת התכנית:

למייל: [email protected]
טל: 077-2705345.
או למזכירות הרווחה: 02-9909829/845
א-ה בין השעות 08:00-16:00.

 

ריכוז הטפסים והקישורים:

קישור לכל זכות