עובד סוציאלי לסדרי דין הינו עובד סוציאלי מוסמך,אשר עבר הכשרה לתפקיד ומונה על ידי שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. 

תפקידו של העוס לסדרי דין הינו לבצע הערכה מקצועית, על פי בקשת בית משפט או בית הדין בלבד,

ולתת המלצות סביב סוגיות שונות הנוגעות לקטינים ולחסרי ישע הנזקקים להגנה עפ"י אופי הבקשה.

 

העובד הסוציאלי לסדרי דין פועל בסמכות בית משפט הבאים:

1.בתי הדין הדתיים

2.בית משפט השלום

3.בית משפט מחוזי

4.בית משפט העליון ( בגצ).

 

עקרונות המנחים את העוס לסדרי דין בעבודות:

1. עקרון טובת הילד והאדם.

2. תפיסה מערכתית

3. קשר ודיאלוג.

4. שיתוף מקצועי.

 

תפקידו ותחומי עיסוקו של עוס לעניין סדרי דין :

1. תסקירים על קטינים במצבי פרידה וגירושין בסכסוך גבוה.

2. תסקירים במסגרת בקשות לצוות הגנה.

3. תסקירי אפוטרופסות לקטינים ולחסרי ישע( קשישים ולאנשים עם מוגבלות).

4. בקשה לתסקיר בעניין היתר נישואין.

5. בקשה לתסקירים שעניינם בדיקת אבהות.

6. בקשות לתסקירים להמרת דת.

7. בקשות לתסקירים בעניין חטיפת ילדים בין מדינות החתומות על אמנת האג 1965.

8. חוות דעת בעניין הורים שהוגדרו כחסרי מעמד על ידי רשות האוכלוסין וההגירה ושלהם ילדים בעלי אזרחות ישראלית 

9. תסקירים בעניין התערבות רפואית דחופה.

10. תסקירים בעניין שינוי שם לקטינים.

11. תסקירים בעניין בקשות לקשר בין סבים וסבתות לנכדיהם.