"עיר מקדמת זכויות" היא תכנית מערכתית משותפת למשרד הרווחה, קרן רש"י והג'וינט שמטרתה להגדיל את מיצוי הזכויות של התושבים. 

"עיר מקדמת זכויות" היא תכנית פיילוט של משרד הרווחה בשיתוף הג'וינט וקרן רש"י, שמטרתה להגיע למיצוי זכויות מיטבי של תושבים שאינם מממשים את זכאותם בתחומים שונים, לסייע וללוות בתהליך. בקרוב יפתח מרכז זכויות שיופעל ע"י מתנדבים ויעניק יעוץ וסיוע לכלל תושבי העיר בכל הנוגע לזכויות השונות.
לפרטים נוספים-
אורלי ויטל - [email protected]