מרכז "עוצמה ביחד" בית שמש הינו שירות של משרד הרווחה, בשיתוף עם ג'וינט ישראל, קרן רש"י ועמותת פעמונים.

המרכז פועל בשיתוף עם עובדי המשפחה באגף הרווחה ועוסק בסיוע למשפחות, יחידים וקהילות, המתמודדים עם קשיים כלכליים ועם הדרה.

הפעילות מתבצעת באמצעות הקמת מערך סדנאות, קבוצות, הרצאות, פעילויות, ליווי אישי ללקוחות והנגשת מידע לציבור ומתמקדת בעיקר בנושאי : תעסוקה, ניהול כלכלי, מיצוי זכויות והעצמה אישית, משפחתית וקהילתית.

אנו, צוות המרכז, מתכוונים לחלוק עמכם את הידע שלנו במיצוי זכויות ולשם כך נוצר קלסר זה, שיעודכן בכל שנה.

מוגשת לפניכם מהדורה ראשונה של מיצוי הזכויות.  אנו מקווים שתדעו לנצל את המידע ולמצות את זכויותיכם בצורה המיטבית.

כמו כן, השתדלנו לרכז מידע על גורמים שונים שיכולים לסייע לכם למצות את זכויותיכם, הן בקהילה והן במרחב הפתוח.

בהצלחה,

צוות מרכז "עוצמה ביחד" והמרכז למיצוי זכויות

 

מוזמנים לפנות אלינו בשמחה בכל שאלה והתייעצות בתחום :

אתי – 077-2705321

המרכז למיצוי זכויות מרכז עוצמה ועמותת קהילה - 02-9994124