כתובת:

                 אבא נעמת 4 בית שמש

                               בית שמש

       קבלת קהל:

      טל':                                מייל :

   02-9909845                   [email protected]                          

                    

         מזכירות:

     טל':                              מייל :

 02-9909916                [email protected].il Pniot-

077-2705334               [email protected]

073-3940217               [email protected]

                              [email protected]