טיפול בנוער על רצף השימוש (בסמים)
עו"ס נוער התמכרויות: היחידה נותנת מענה מקצועי טיפולי , על ידי ליווי של עו"ס נוער על רצף ההתמכרויות. כמו כן, ניתן מענה מקצועי להתייעצות של הורים ואנשי צוות בנוגע לטיפול בנוער על רצף ההתמכרויות. היחידה מלווה ותומכת בבני הנוער בהכוונה למסגרות מתאימות בקהילה ומחוצה לה.

לפניות:
דנה[email protected]