הרשות לזכויות ניצולי השואה:

כוללת תגמולים,הטבות מענקים, הלוואות וכו':

יצירת קשר:

טלפון: 5105* או בטל': 03-5682651