מרכז המהווה מענה לאנשים החיים בעוני והדרה ומתמקדת בתחומים: תעסוקה,מיצוי זכויות, וניהול כלכלי נכון. בכל אחד משלושת התחומים ישנו ליווי פרטני וכן קורסים וסדנאות.
כמו כן מתקיימות פעילויות כלל קהילתיות, הפתוחות לכלל הציבור הרחב. השירות מיועד ליחידים ולמשפחות,המוכרים למחלקות לשירותים חברתיים, המתמודדים עם מציאות חיים של עוני והדרה.
אתי דובב, מנהלת מרכז עוצמה: [email protected]

[sub_menu]