הזכאות למעון יום קיימת עבור כל פעוט  בסיכון, שעומד בקריטריונים המפורטים בחוק פעוטות בסיכון(הזכות למעון יום) התש"ס-2000. החוק מגדיר מי הוא פעוט בסיכון ואת מצבי הסיכון המקנים את הזכות למעון יום. כדי לממש את הזכאות למעון יום, יש להתחיל בתהליך אינטייק במנהל הרווחה . לאחר תהליך היכרות עם המשפחה ואיסוף מסמכים רלוונטיים, עו"ס תגיש את המשפחה לדיון בוועדת חוק פעוטות בסיכון. הוועדה תקבע האם מדובר בפעוט שנמצא במצב סיכון והאם הוא  זכאי למעון. כמו כן, במסגרת הוועדה תיקבע התוכנית הטיפולית למשפחה.בקשות לסידור במעון יום או במשפחתון, יוגשו לוועדת חוק פעוטות בסיכון במחלקה לשירותים חברתיים, במקרים בהם  האם אינה עובדת,  או לחלופין  כאשר האם עובדת, אך אינה עונה לתנאי משרד התמ"ת לקבלת הסבסוד.
פרטים נוספים על שכר הלימוד במעונות היום ובמשפחתונים: 

שכר לימוד במעונות יום ובמשפחתונים שבפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.